Tulliusindex - Fyll i och få fram värdefull information direkt i objektet

Tulliusindex är ett mått på om en förenings månadsavgift är långsiktigt hållbar eller ej. Är den det så visar indexet 100% eller under. Är indexet över 100% så är index minus 100% så många procent man behöver höja avgiften med. Det är faktiskt så att det är avgiften man borde ha redan nu för att klara av en ränta på 5% i fallet Tulliusindex. Räntan 5% är vald för att historiskt spegla den riskfria räntan. Tänk längre fram i tiden än riksbankens nästa prognos helt enkelt!

På VemBudar har vi nu öppnat upp för denna möjlighet och tar alltså hjälp av er besökare för att ta fram dessa uppgifter. När det är ifyllt så sparas det i objektet och kan ses av nästa besökare. På så sätt tar vi fram något som är av värde för alla!

Det som behövs för Tulliusindexet är:
Föreningens lån: (S)
Föreningens sammanlagda boarea: (A)
Föreningens sammanlagda lokalarea: (L)
Lägenhetens andelstal: (T) i %
Lägenhetens månadsavgift: (M)
Lägenhetens boarea: (B)
Föreningens sammanlagda årliga inkomster för uthyrning av lokaler, eventuella hyresrätter och garageplatser: (I)

Tulliusindex (%) = T * (5%*S + S/50 + A*1,25*450 + L*217 - I) / (M*12)

Index jämför alltså vad lägenhetens del av föreningens årliga kostnader – intäkter borde vara och jämför detta med dagens situation där 100 % betyder att dagens månadsavgift är långsiktigt hållbar

De olika delarna i ekvationen beskrivs här nedan:
1) Räntan på skulden
2) Föreningens nuvarande skuld amorteras rakt över 50 år vilket ger låneutrymme efter 50 år för större renoveringar som stambyten som inte täcks av underhållsbudgeten nedan
3) Drift och underhåll beräknas till 450 kr per BTA, BTA approximeras till 1,25 * BOA
4) Drift och underhåll för lokaler beräknas till 217 kr per LOA
5) Årliga intäkter från lokaler och garage dras bort från de årliga uppskattade kostnaderna


Hur hittar man dessa värden i en årsredovisning?

Föreningens lån hittar man under långsiktiga skulder i balansräkningen.
Föreningens sammanlagda boarea står ibland listat, annars måste man fråga mäklaren.
Föreningens lokalarea brukar stå i årsredovisningen, annars får man fråga mäklaren.
Föreningens årliga inkomster för uthyrning av lokaler och garageplatser står i årsredovisningen, under resultaträknng. Observera att årsavgifter inte skall räknas med.
Lägenhetens andelstal, månadsavgift och boarea skall stå i annonsen, månadsavgift och boarea tillhandahålls av Booli och VemBudar.

Hur hittar man dessa värden i en ekonomisk plan (eller kostnadskalkyl)?

Föreningens lån hittar man under finansieringsplan.
Föreningens sammanlagda boarea står nästan alltid på de första sidorna i den ekonomiska planen under beskrivning av fastigheten.
Föreningens lokalarea står på samma ställe.

Föreningens årliga inkomster för uthyrning av lokaler och garageplatser står i under beräkning av föreningens årliga intäkter. Observera att årsavgifter inte skall räknas med.
Lägenhetens andelstal, månadsavgift och boarea brukar stå i en lägenhetstabell.