VemBudar.se

Genom att låta besökare på VemBudar.se prata helt fritt kring bostadsobjekt tror vi att det ibland kan dyka upp värdefull information. En konsekvens av sådan information skulle kunna vara att prisbilden av ett bostadsobjekt ändras. VemBudar.se vill med sin plattform ge möjligheten till besökare att bidra med, och inhämta information som kan möjliggöra mer korrekta beslut.

VemBudar.se tar inget ansvar för sanningshalten i användares kommentarer om bostadsobjekt men uppmanar, i de fall då det är möjligt, att underbygga sin information med källor.

Siten VemBudar.se tillhandahålls av Arthur Noort och nås på info@vembudar.se

Observera att denna site befinner sig i protypstadiet för att testa om det finns ett allmänt intresse av att diskutera bostadsobjekt som ligger ute till försäljning. Idén kommer sannolikt endast att vara värdefull om det finns någon kritisk massa som diskuterar bostadsområden, så dela gärna siten med vänner och andra. Med dessa enkla medel så kanske vi alla kan bidra till en transparentare bostadsmarknad!

Kommentarer

Som besökare på VemBudar.se har du alltså möjlighet att kommentera på bostadsobjekt som ligger och som legat ute till försäljning. Du har också möjlighet att kommentera på blogginlägg. Kommentarerna granskas inte av VemBudar.se och du ansvarar själv för dessa, enligt lagen om elektroniska anslagstavlor. En kommentar blir publik för alla som kan tänkas besöka siten direkt när du kommenterat på ett bostadsojekt eller blogginlägg.

Vi strävar efter att informationen på VemBudar.se ska vara sanningsenlig. Detta kan vi egentligen bara göra genom att uppmana användare att vara sanningsenliga i sina utsagor. Vi kan dock inte garantera detta, och kan därför heller inte ta något ansvar för eventuella förluster som orsakats av felaktig information från denna tjänst. En besökare på denna site bör använda sitt sunda förnuft helt enkelt.

Med ovanstående sagt så är vi tacksamma för alla påpekanden om felaktigheter. Om du hittat något som verkar fel får du gärna skicka oss ett mail och påtala detta. Kommentarer skrivs av enskilda privatpersoner på VemBudar.se's plattform och är inte på något sätt bindande eller officiell information.

VemBudar förbehåller sig rätten att avlägsna kommentarer som strider mot svensk lag.

Personuppgifter

VemBudar.se registrerar inga personuppgifter utom din epostadress, som är frivillig för dig att fylla i när du skriver en kommentar på ett bostadsobjekt. Om du angett din epostadress så kan den användas för att kommunicera med dig.